<meta name="description" content="m" /> 教师介绍2019-09-05-赌博技巧,赌博游戏,赌博网注册 - Welcome-默认标题模板

赌博技巧

使命:求天下学问、做工商精英  愿景:河海特色、世界知名  价值观:上善若水、大道大德
站内搜索:

教师介绍姓  名
职   称
办公室
电  话
邮箱

黄德春
教授
908025-58099266
huangdechun@hhu.edu.cn
潘海英教授412025-68514412hypan@hhu.edu.cn

鹿  翠

副教授

420

025-68514420

Lucy200892@sina.com

孟庆军

副教授

411

025-68514411

mqj@hhu.edu.cn

王  飞

副教授

413

025-68514413

Hhwf0889@sina.com

俞  静

副教授

819

025-68514819

yujing3721@163.com

张长征

副教授

418

025-68514418

zcz@hhu.edu.cn

宗兆昌

副教授

421

025-68514421

280199217@qq.com

张  颖副教授406025-68514406zoe511@hhu.edu.cn    

崇曦农

讲师

403

025-68514403

chongxinong@hhu.edu.cn

蔡  榕

讲师

410

025-68514410

cherry@hhu.edu.cn

冷建飞

讲师

408

025-68514408

ljf200209@163.com

吴剑平

讲师

405

025-68514405

wujianping@hhu.edu.cn

朱艳丽

讲师

422

025-68514422

zhuyanli_921@126.com

郑英宰讲师416025-68514416zhengboshi@naver.com
龙王捕鱼2,李逵劈鱼,捕鱼大师 - Welcome